EN

                       光子治疗仪Aladdin-A1用户安装说明

                       步骤 1 分别取出主机、电源线、电源适配器、软垫及其它附件,与装箱清单进行核对是否齐全
                       图 1 主机                             图 2 电源适配器                                        图 3 软垫

                       图 4


                       图 5


                       光子治疗仪Aladdin-A1用户安装说明

                       免费韩国成人影片,大香蕉网站,韩国三级片大全在线观看,韩国三级片